“नेपाली शायरी: दिलको भावनालाई छूने सुन्दर शब्दहरू”

नेपाली शायरी

नेपाली शायरी

"तिम्रो मुस्कानमा बसेर जिउँदैछु,
तिम्रो आवाजमा सपना हेर्दैछु।
तिम्रो प्यारको बोलि जिउँदैछु,
तिमी नभएकोमा मर्दैछु मै।"
"तिम्रो प्यारको साथ जिउँदा हेर्दा,
जिन्दगी सुन्दैन फेरी हेर्दैँ।
तिम्रो आगमनमा रोशन भएको छ,
तिम्रो बिनामा अँध्यारो बस्दैँ।"
"तिम्रो प्यारमा बिताएको रातहरू,
म तिमीको ख्वाबमा खोज्दैँ।
तिम्रो आगमनले तपाईँलाई ल्याएको छ,
म तपाईँको प्यारमा जिन्दगी बिताएँ।"
"तिम्रो प्यारले बनाएको छ मेरो दुनिया,
तिम्रो बिनामा बिताएको छ सारा समय।
तिमीलाई हेर्दा आफ्नो दिल धडकाउँछ,
तिम्रो बिनामा बिताएको छ एक अदूरो रात।"
"तिम्रो प्यारले मेरो जिन्दगीमा रंग ल्याए,
तिमी नभएकोमा सबै अधूरो छ।
तिम्रो आगमनमा सबै ठिक भएको छ,
तिम्रो बिनामा जिन्दगी बिताउँछु म आफ्नो।"
"तिम्रो प्यारले मेरो दिल चुएको छ,
तिम्रो बिनामा जिन्दगी रुनुको छैन।
तिमीलाई हेर्दा सबै भुल्न सक्छु,
तिम्रो बिनामा मेरो दिलको खाली ठाउँ छ।"
"तिम्रो प्यारमा मेरो जिन्दगीको अर्थ छ,
तिमी नभएकोमा सबै अरू बेअर्थ छ।
तिम्रो आगमनमा सबै बदलिएको छ,
तिम्रो बिनामा सबै सुन्दर यात्रा छ।"
"तिम्रो प्यारमा मेरो जिन्दगीको सार छ,
तिमी नभएकोमा सबै अनर्थ छ।
तिम्रो आगमनमा हाम्रो जिन्दगी बदलिएको छ,
तिम्रो बिनामा हाम्रो जिन्दगी सम्पूर्ण छ।"
नेपाली शायरी
"तिम्रो प्यारले मेरो दिलमा ठाँउ पाए,
तिमी नभएकोमा सबै सुन्दरी हरू फिका लाग्छ।
तिम्रो आगमनमा हाम्रो जिन्दगीको रङ बदलिएको छ,
तिम्रो बिनामा हाम्रो जिन्दगी सबैभन्दा मान्छे छ।"
नेपाली शायरी
"तिम्रो प्यारमा मेरो जिन्दगीको मतलब छ,
तिमी नभएकोमा सबै व्यर्थ छ।
तिम्रो आगमनमा हाम्रो जिन्दगी खुसि बदलिएको छ,
तिम्रो बिनामा हाम्रो जिन्दगी पुरा छ।"
नेपाली शायरी
"तिम्रो प्यारमा बिताउँछु सबै रातहरू,
तिम्रो बिनामा बिताउँछु सबै दिनहरू।
तिमीलाई हेर्दा आफ्नो मन बोल्छ,
तिम्रो बिनामा बिताउँछु यो जिन्दगी सबै।"
नेपाली शायरी
"तिम्रो प्यारले मेरो दिलमा एक चाँद बनाए,
तिमी नभएकोमा सबै रातहरू अँध्यारो बनाए।
तिम्रो आगमनमा हाम्रो जिन्दगी रंगिन बनाए,
तिम्रो बिनामा हाम्रो जिन्दगी अदूरो बनाए।"
नेपाली शायरी
"तिम्रो प्यारमा मेरो दिल प्यासी बदलाउँछ,
तिमी नभएकोमा सबै ख्वाबहरू बिग्रिन्छ।
तिम्रो आगमनमा हाम्रो जिन्दगी आफ्नो देशमा बदलाउँछ,
तिम्रो बिनामा हाम्रो जिन्दगी आफ्नो दुःख बदलाउँछ।"
"तिम्रो प्यारमा मेरो जिन्दगी बदलिएको छ,
तिमी नभएकोमा सबै रंग फिका बनाएको छ।
तिम्रो आगमनमा हाम्रो जिन्दगी सुन्दर बनाएको छ,
तिम्रो बिनामा हाम्रो जिन्दगी अधूरो बनाएको छ।"
नेपाली शायरी
नेपाली शायरी
"तिम्रो प्यारमा मेरो दिलको धडकन बढाउँछ,
तिमी नभएकोमा सबै यात्रा सुन्दरी छैन।
तिम्रो आगमनमा हाम्रो जिन्दगी सपना बनाउँछ,
तिम्रो बिनामा हाम्रो जिन्दगी खोज्दैँ।"
नेपाली शायरी
"तिम्रो प्यारले मेरो दिलमा प्रेमको चाँद राखेको छ,
तिमी नभएकोमा सबै रातहरू अँध्यारो बनेको छ।
तिम्रो आगमनमा हाम्रो जिन्दगी बदलेको छ,
तिम्रो बिनामा हाम्रो जिन्दगी बिताउँछु मैले।"
नेपाली शायरी
"तिम्रो प्यारमा मेरो दिलको धडकन बदलाउँछ,
तिमी नभएकोमा सबै ख्वाबहरू भुलाउँछ।
तिम्रो आगमनमा हाम्रो जिन्दगी सुन्दर बनाउँछ,
तिम्रो बिनामा हाम्रो जिन्दगी अधूरो बनाउँछ।"नेपाली शायरी
"तिम्रो प्यारमा मेरो दिलको आशा बढाउँछ,
तिमी नभएकोमा सबै आकाशमा तारा हरू फिका लाग्छ।
तिम्रो आगमनमा हाम्रो जिन्दगी रंगिन बनाउँछ,
तिम्रो बिनामा हाम्रो जिन्दगी अदूरो बनाउँछ।"
नेपाली शायरी
"तिम्रो प्यारमा मेरो दिलको आशा बढाउँछ,
तिमी नभएकोमा सबै रातहरू अँध्यारो बनाउँछ।
तिम्र
नेपाली शायरी

मन तिम्रो खोजीमा बसेको छ,
तिम्रो साथ नपाएको म सोचेको छ।
तिमीलाई हेर्दा दिल धडकिन्छ मलाई,
तिम्रो मुस्कानमा बिताएको हर पल याद आउँछ मलाई।
तिम्रो आँखाको आभामा सजिएको छ मेरो दिल,
तिम्रो प्यारको गीतले बजाएको छ खुशीको सिल।
तिम्रो बिना जिन्दगानी अधूरो लाग्छ मलाई,
तिम्रो प्यारको साथ भएपछि सम्पूर्ण भएको छ मलाई।
तिम्रो आवाजमा मेरो सपनाहरू बसेका छन्,
तिम्रो बिना जिन्दगी अधूरो लाग्दैन मलाई।
तिम्रो हातको स्पर्शले मलाई जीवन दिएको छ,
तिम्रो प्रेममा खोला बसेको छ मेरो मनको पुस्तक।
तिम्रो चरणको चाहनामा बसेर म मर्मिको भोग गर्छु,
तिम्रो प्यारले जिन्दगानीमा नयाँ रंग ल्याउँछ मलाई।
तिम्रो बिना जिन्दगी अधूरो लाग्दैन,
तिम्रो प्रेमको बीचमा म खोला बसेको छु मेरो दिलको दूरी।
तिम्रो आगमनले छुटेको छ सबै दुख,
तिम्रो बिना जिन्दगी अधूरो छ यो मन।
आफ्नो दिलमा तिमीलाई बसाएर,
सपनाहरूको रानी बनाएर।
तिम्रो हास्यको बलमा मेरो जीवन रमाइलो बनाएको छ,
तिम्रो प्यारको झलकले मलाई खुशी र आनन्दमा लपेटेर बनाएको छ।
तिम्रो आवाजले गाउँछ मलाई मधुर मधुर गीत,
तिम्रो प्यारले पूरा गराएको छ मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण सपना।
तिम्रो चरणको चुम्बनमा बसेर म तिमीलाई पाउँछु,
तिम्रो प्रेममा खोला बसेको छ मेरो दिलको दरवाजा।
तिम्रो बिना जीवन अधूरो लाग्दैन,
तिम्रो प्यारले भरेको छ सबै खाली ठाउँहरू।

नेपाली शायरी Instagram Facebook Pintrest

Leave a Comment